[mobile tabs 1 text]
[mobile tabs 2 text]
[mobile tabs 3 text]
[mobile tabs 4 text]
Meniu ir produktų katalogas

Privatumo politikaI. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika arba Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi UAB „Gelsva” (toliau – Pardavėjas) tvarko internetinėje parduotuvėje http://uzsakymai.zaliagiria.lt (toliau – el. parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis. 
2. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. El. parduotuvės Politikoje yra numatytos pagrindinės Pirkėjų asmens duomenų, kaip jie aprašyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – asmens duomenys), rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis el. parduotuve, bei užsakant el. parduotuvėje parduodamas Prekes.
4. Politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
5. Pirkėjai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi el. parduotuvėje, arba įsigydami Prekes. 
6. Pirkėjas su šia Politika gali susipažinti el. parduotuvėje ir/arba ir atsispausdinti iš pačios el. parduotuvės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai bus informuoti tiek el. parduotuvėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys prekes ir/arba registruosis prie el. parduotuvės.
7. Ši Politika taikoma visais atvejais, kai Pardavėjas gauna asmens duomenis dėl to, kad Pirkėjas užsisako ir/ar įgyja el. parduotuvėje prekes. 
8. Asmenys, norintys registruotis el. parduotuvėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą vardą, pavardę, adresą, mob. telefono numerį. Registracijos metu yra sukuriamas Pirkėjo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu keisti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Siekiant užtikrinti tinkamą ir sklandų el. parduotuvės dabą, savalaikį Prekių pristatymą Pirkėjui Pardavėjas renka ir saugo šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, IP adresas.
2. Pardavėjas, siekdamas tobulinti savo el. parduotuvę, užtikrinti siūlomų prekių įvairovę, didinti Pirkėju aptarnavimo kokybę, informuoja, jog naudojantis el. parduotuve yra renkama informacija skirta el. parduotuvės lankomumui apskaičiuoti, siekiant pateikti Pirkėjo interesus atitinkantį el. parduotuvės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Pirkėjo sutikimas, kaip aprašyta šioje Politikoje. El. parduotuvėje yra naudojami šie slapukai (angl. cookies) - nurodyti VIII punkte. 
3. Pirkėjas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Pirėjui įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.” Šalys susitaria ir laiko, kad Pirkėjas suteikė Pardavėjui sutikimą dėl slapukų, kai Pirkėjas nepaspaudė nuorodos; „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“, tačiau gavęs pranešimą el. parduotuvėje apie slapukų naudojimą, toliau naudojasi el. parduotuvės svetaine. Norėdamas apriboti ar užblokuoti el. parduotuvės svetainėje įrašomus slapukus arba pašalinti jau įrašytuosius, Pirkėjas pateikia atitinkamą prašymą Pardavėjui el. pašto adresu uzsakymas@zaliagiria.lt.
4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis el. parduotuvės neveiks.

III. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

1. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, apsilankiusio el. parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka III skirsnio 1 p. nurodytus duomenis šiems tikslams: 
1.1. tinkamai įvykdyti prekių užsakymus;
1.2. tinkamai vykdyti įstatymų reikalavimus dėl Pirkėjo amžiaus;
1.3. išspręsti problemas susijusias su prekių kokybe ar pristatymu;
1.4. išrašyti finansinius dokumentus;
1.5. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
1.6. tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.7. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
2. Patvirtindamas prisijungimą prie el. parduotuvės, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti prisijungiant bei naudojantis el. parduotuve, būtų tvarkomi vadovaujantis šiomis Politika.
3. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo tapatybės arba kitų Pirkėjo asmens duomenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Pardavėjas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
4. Pirkėjas, pateikdamas el. parduotuvėje savo el. pašto adresą ir telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo el. laiškai ir/ar sms žinutės (įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai apie priimtą užsakymą, pristatytas prekes ir kt.), arba išimtiniais atvejais paskambinta (derinant laiką dėl prekių pristatymo Pirkėjui ir kitais prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygoms įvykdyti būtinais atvejais). Pardavėjo el. laiškai ir/ar sms žinutės siunčiami Pirkėjui siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų naudojimąsi el. parduotuve ir/ar Pardavėjo teikiamomis paslaugomis bei tinkamą ir savalaikį užsakymų vykdymą.
5. Norėdamas nebegauti Pardavėjo siunčiamų el. laiškų, Pirkėjas gali pasinaudoti Pardavėjo siunčiamuose el. laiškuose esančia el. laiškų atsisakymo (angl. „unsubscribe“) funkcija ar kreiptis į Pardavėją el. paštu, adresu uzsakymas@zaliagiria.lt, su prašymu nebesiųsti el. laiškų.
6. Norėdamas nebegauti Pardavėjo siunčiamų sms žinučių, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. pašto adresu uzsakymas@zaliagiria.lt ir pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą.

IV. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

1. Pardavėjas informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Pirkėjų asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus: 
1.1. jei yra Pirkėjo sutikimas;
1.2. teikiant el. parduotuvėje paslaugas ar prekes arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis Pardavėjo pavedimu šioje Politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, prekių pristatymas ir pan.;
1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

V. ASMENS DUOMENŲ KEITIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS

1. Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose el. parduotuvės dokumentuose. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo leidimą Pardavėjui rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pardavėjas iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Pardavėjas turi ištrinti/sunaikinti asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Pardavėjas surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Pardavėją el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Pardavėjas įgyvendina Pirkėjo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo.
3. Jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Pardavėjas  įgyvendina Pirkėjo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo gavimo.
4. Pardavėjas asmens duomenis saugo 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
5. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu uzsakymas@zaliagiria.lt.

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Pardavėjas užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami asmens duomenys el. parduotuvėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. El. parduotuvės Pirkėjų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
3. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie el. parduotuvės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo el. parduotuvėje dienos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Politikos sąlygas. Apie bet kokius Politikos pasikeitimus Pirkėjai bus informuoti el. parduotuvėje ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.
2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
3. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimo naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, yra laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.
4. Visi šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. BENDRA INFORMACIJA IŠ COOKIEBOT SISTEMOS

Naujienų prenumerata

Gaukite pirmieji pačias naujausias žinutes!